สภาพทั่วไป
 จดหมายข่าว
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบประมาณรายจ่าย
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.
มุมอาเซียนอบต.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการชำระภาษี
 ประกาศ
 กิจการสภา
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษี
 คู่มือประชาชน พ.ศ.2558
 งานทะเบียนพาณิชย์
 กิจการสภา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
 
 
  
[ 20-01-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแสนกาง หมู่ที่ ๑... 
[ 20-01-2560] ราคากลางโครงการซ่อมเเซมรางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒... 
[ 20-01-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแสนสนุก หมู่ที่ ๓... 
[ 20-01-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพระเเก้ว หมู่ที่ ๔... 
[ 20-01-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑... 
[ 20-01-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(WIRE MASH) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ... 
[ 20-01-2560] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(WIRE MASH) บ้านกระสัง หมู่ที่ ๕ ... 
[ 20-01-2560] ราคากลางโครงการซ่อมเเซมถนนลงหินคลุก บ้านกระสัง หมู่ที่ ๕ - บ้านเเสนสนุก หมู่ที่ ... 
[ 20-01-2560] ราคากลางโครงการซ่อมเเซมถนนลงหินคลุก บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๖... 
[ 04-01-2560] ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 11 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังข... 
[ 13-12-2559] ประกาศหาผู้ประสงค์จะดำเนินการตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน (... 
[ 13-12-2559] ประกาศหาผู้ประสงค์จะดำเนินการตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน (... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(กันยายน 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สิงหาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(กรกฏาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559... 
[ 24-10-2559] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(มิถุนายน 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559... 
  [ 20-01-2560 ]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ 
  [ 20-01-2560 ]การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 20-01-2560 ]ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning)
  [ 20-01-2560 ]แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 20-01-2560 ]การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ
 [ 20-01-2560 ]การบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (นายก อบจ.สร.,นายก ทม.สร.)
 [ 20-01-2560 ]การบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 20-01-2560 ]ขอเชิญประชุมและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 20-01-2560 ]ขอเชิญประชุมและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 [ 20-01-2560 ]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou)การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท.(นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. , นายก ทม.) 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 ( โทร 0-4455-8695 , โทรสาร 0-4455-8695 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด