สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบประมาณรายจ่าย
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.
มุมอาเซียนอบต.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการชำระภาษี
 ประกาศ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษี
 คู่มือประชาชน พ.ศ.2558
 งานทะเบียนพาณิชย์
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
 
 
  
[ 09-02-2559] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ... 
[ 01-02-2559] ประกาศขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด... 
[ 27-01-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพระแก้ว... 
[ 27-01-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพระแก้... 
[ 27-01-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพระแก้ว... 
[ 18-01-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลพระแก้ว อำเ... 
[ 07-01-2559] โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559... 
[ 06-01-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพระแก้ว ... 
[ 30-12-2558] ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพระแก้ว อ... 
[ 30-12-2558] ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่แยกพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุร... 
[ 16-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็... 
[ 16-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็... 
[ 16-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็... 
[ 21-10-2558] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกระสัง (แบบ สถ.ศพ... 
[ 21-10-2558] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนกาง (แบบ สถ.ศพ... 
[ 21-10-2558] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสนุก (แบบ สถ.ศพด.๒) หม... 
  [ 10-02-2559 ]ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2559
  [ 10-02-2559 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง
  [ 10-02-2559 ]ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  [ 10-02-2559 ]ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
  [ 10-02-2559 ]การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 09-02-2559 ]สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา 
 [ 08-02-2559 ]แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25559 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2559 
 [ 08-02-2559 ]เปลี่ยนแปลงเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกรองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
 [ 08-02-2559 ]เปลี่ยนแปลงเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกรองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
 [ 08-02-2559 ]กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2559 เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 ( โทร 0-4455-8695 , โทรสาร 0-4455-8695 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด