สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบประมาณรายจ่าย
 
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.
มุมอาเซียนอบต.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการชำระภาษี
 ประกาศ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษี
 คู่มือประชาชน พ.ศ.2558
 งานทะเบียนพาณิชย์
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
 
 
  
[ 20-04-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ... 
[ 20-04-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองนาถาวร หมู่ 18 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังข... 
[ 20-04-2559] ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านธาตุเจริญ หมู่ 13 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังข... 
[ 20-04-2559] ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองคันชั่ง ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จัง... 
[ 20-04-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ 7 ตำบลพระแก้ว อำเภอสัง... 
[ 20-04-2559] ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ 16 ตำบลพระแก้ว - บ้านหนอง... 
[ 20-04-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกระสัง หมู่ 5 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จัง... 
[ 20-04-2559] ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโคกไม้แดง หมู่ 12 - บ้านนา หมู่ 15 ตำบลพร... 
[ 20-04-2559] ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ 9 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จ... 
[ 05-04-2559] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกลางสามัคคี หมู่ ๑๕ ตำบลพระแก้ว อำเภอสั... 
[ 16-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็... 
[ 16-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็... 
[ 16-11-2558] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็... 
[ 21-10-2558] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกระสัง (แบบ สถ.ศพ... 
[ 21-10-2558] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนกาง (แบบ สถ.ศพ... 
[ 21-10-2558] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสนุก (แบบ สถ.ศพด.๒) หม... 
  [ 04-05-2559 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-3 
  [ 04-05-2559 ]บัญชีนวัตกรรมไทย
  [ 04-05-2559 ]การใช้งานระบบสมัครสอบ DIFA TES แบบออนไลน์
  [ 04-05-2559 ]โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) ครั้งที่ 3[[เอกสารแนบ]]
  [ 04-05-2559 ]แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ 
 [ 04-05-2559 ]การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 [ 04-05-2559 ]การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (นายก อบจ. นายก ทม.) 
 [ 04-05-2559 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (นายก อบจ,นายก ทม.) 
 [ 04-05-2559 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) 
 [ 04-05-2559 ]การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ท้องถิ่นอำเภอ) 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 ( โทร 0-4455-8695 , โทรสาร 0-4455-8695 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด